Қызылорда облысындағы еңбек нарығының жағдайы

Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2018 жылдың IV тоқсанында 350,1 мың адамды құрады. Жұмыс күші санына шаққанда жұмыспен қамтылғандар үлесі 67 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

 

2018 жылдың IV тоқсаны

Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

350 053

157 068

192 985

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі, %

67,0

69,8

64,9

Жұмыспен қамтылған халық, адам

333 287

150 176

183 111

 жалдамалы қызметкерлер

218 960

120 706

98 254

 өз бетінше жұмыспен қамтылғандар

114 327

29 470

84 857

Жұмыссыз халық, адам

16 766

6 892

9 874

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,4

5,1

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-24 жас)

4,5

4,8

4,4

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-28 жас)

4,2

4,0

4,2

Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар, адам

172 165

67 910

104 255

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдардың деңгейі, %

33,0

30,2

35,1


Еңбек нарығының негізгі индикаторлар

Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2018 жылдың III тоқсанында 354,5 мың адамды құрады. Жұмыс күші санына шаққанда жұмыспен қамтылғандар үлесі 67,7 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

 

 

2018 жылдың III тоқсаны

Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

354 502

152 894

201 608

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі, %

67,7

66,7

68,5

Жұмыспен қамтылған халық, адам

337 460

145 466

191 994

жалдамалы қызметкерлер

220 958

124 778

96 180

өз бетінше жұмыспен қамтылғандар

116 502

20 688

95 814

Жұмыссыз халық, адам

17 042

7 428

9 614

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,9

4,8

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-24 жас)

4,5

5,5

4,2

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-28 жас)

4,2

4,7

3,9

Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар, адам

169 121

76 295

92 826

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдардың деңгейі, %

32,3

33,3

31,5

 


Еңбек нарығының негізгі индикаторлар

Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2018 жылдың II тоқсанында 351,3 мың адамды құрады. Жұмыс күші санына шаққанда жұмыспен қамтылғандар үлесі 67,7 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

 

 

2018 жылдың II тоқсаны

Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

351 293

148 646

202 647

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі, %

67,7

66,0

69,0

Жұмыспен қамтылған халық, адам

334 477

142 215

192 262

жалдамалы қызметкерлер

218 894

122 600

96 294

өз бетінше жұмыспен қамтылғандар

115 583

19 615

95 968

Жұмыссыз халық, адам

16 816

6 431

10 385

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,3

5,1

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-24 жас)

4,5

2,8

5,4

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-28 жас)

4,3

3,9

4,6

Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар, адам

167 655

76 406

91 249

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдардың деңгейі, %

32,3

34,0

31,0

 

 


Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2018 жылдың II тоқсанында 351,3 мың адамды құрады. Жұмыс күші санына шаққанда жұмыспен қамтылғандар үлесі 67,7 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

 

2018 жылдың II тоқсаны

Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

351 293

148 646

202 647

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі, %

67,7

66,0

69,0

Жұмыспен қамтылған халық, адам

334 477

142 215

192 262

жалдамалы қызметкерлер

218 894

122 600

96 294

өз бетінше жұмыспен қамтылғандар

115 583

19 615

95 968

Жұмыссыз халық, адам

16 816

6 431

10 385

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,3

5,1

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-24 жас)

4,5

2,8

5,4

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-28 жас)

4,3

3,9

4,6

Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар, адам

167 655

76 406

91 249

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдардың деңгейі, %

32,3

34,0

31,0

 


Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2018 жылдың I тоқсанында 344,7 мың адамды құрады. Халық санындағы жұмыс күші үлесі 66,1 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

 

 

2018 жылдың I тоқсаны

Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

344 680

143 610

201 070

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі,

%

66,1

62,7

68,8

Жұмыспен қамтылған халық,

адам

328 104

136 950

191 154

жалдамалы қызметкерлер

214 355

122 579

91 776

өз бетінше жұмыспен

қамтылғандар

113 749

14 371

99 378

Жұмыссыз халық, адам

16 576

6 660

9 916

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,6

4,9

Жастар жұмыссыздығының

деңгейі (15-24 жастағылар),

%

4,5

4,4

4,6

Жастар жұмыссыздығының

деңгейі (15-28 жастағылар),

%

4,3

4,4

4,3

Жұмыс күші құрамына кірмейтін

адамдар, адам

176 709

85 481

91 228

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін

адамдардың деңгейі, %

33,9

37,3

31,2

 


Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2017 жылдың IV тоқсанында 346,4 мың адамды құрады. Халық санындағы жұмыс күші үлесі 66,7 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

 

 

2017 жылдың IV тоқсаны

Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

346 450

148 733

197 717

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі, %

66,7

65,4

67,6

Жұмыспен қамтылған халық, адам

329 926

141 818

188 108

жалдамалы қызметкерлер

212 927

121 989

90 938

өз бетінше жұмыспен қамтылғандар

116 999

19 829

97 170

Жұмыссыз халық, адам

16 524

6 915

9 609

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,6

4,9

Жастар жұмыссыздығының деңгейі

(15-24 жастағылар), %

4,5

3,4

5,1

Жастар жұмыссыздығының деңгейі

(15-28 жастағылар), %

4,8

5,3

4,5

Жұмыс күші құрамына кірмейтін

адамдар, адам

173 123

78 528

94 595

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін

адамдардың деңгейі, %

33,3

34,6

32,4

 


Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2017 жылдың III тоқсанында 349,3 мың адамды құрады. Жұмыс күші санына шаққанда жұмыспен қамтылғандар үлесі 64,6 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

 

2017 жылдың III тоқсаны

Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

349 334

150 658

198 676

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі, %

67,9

67,5

68,1

Жұмыспен қамтылған халық, адам

332 533

144 262

188 271

жалдамалы қызметкерлер

215 268

123 297

91 971

өз бетінше жұмыспен қамтылғандар

117 265

20 965

96 300

Жұмыссыз халық, адам

16 801

6 396

10 405

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,2

5,2

Жастар жұмыссыздығының деңгейі (15-24 жастағылар), %

5,6

3,9

6,3

Жастар жұмыссыздығының деңгейі (15-28 жастағылар), %

4,5

3,6

5,1

Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар, адам

165 498

72 379

93 119

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдардың деңгейі, %

32,1

32,5

31,9


Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2017 жылдың 2 тоқсанында 348,0 мың адамды құрады. Жұмыс күші санына шаққанда жұмыспен қамтылғандар үлесі 67,0 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

 

2017 жылдың 2 тоқсаны

Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

347 982

149 436

198 546

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі , %

67,0

65,7

68,0

Жұмыспен қамтылған халық, адам

331 223

143 050

188 173

жалдамалы қызметкерлер

215 575

125 175

90 400

өз бетінше жұмыспен қамтылғандар

115 648

17 875

97 773

Жұмыссыз халық, адам

16 759

6 386

10 373

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,3

5,2

Жастар жұмыссыздығының деңгейі, % (15-24 жас)

5,4

4,5

5,8

Жастар жұмыссыздығының деңгейі , % (15-28 жас)

4,2

2,9

5,0

Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар, адам

171 600

78 078

93 522

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдардың деңгейі, %

33,0

34,3

32


Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

Қызылорда облысында жұмыс күшінің саны 2017 жылдың I тоқсанында 331,4 мың адамды құрады. Жұмыс күші санына шаққанда жұмыспен қамтылғандар үлесі 66,3 пайызды құрады. Жұмыссыздықтың деңгейі 4,8 пайызды құрады.

 

 

 

 

 

2017 жылдың I тоқсаны

 

Барлық халық

 

Қала халқы

 

Ауыл халқы

Жұмыс күші, адам

331 351

142 813

188 538

Жұмыс күшіне қатысу

деңгейі , %

66,3

64,0

68,2

Жұмыспен қамтылған

халық, адам

315 493

136 343

179 150

жалдамалы қызметкерлер

203 411

119 095

84 316

өз бетінше жұмыспен

қамтылғандар

112 082

17 248

94 834

Жұмыссыз халық, адам

15 858

6 470

9 388

Жұмыссыз деңгейі, %

4,8

4,5

5,0

Жастар жұмыссыздығының

деңгейі, % (15-24 жас)

5,0

5,2

4,9

Жастар жұмыссыздығының

деңгейі , % (15-28 жас)

3,2

3,1

3,3

Жұмыс күші құрамына

кірмейтін адамдар, адам

168 156

80 319

87 837

Жұмыс күші кұрамына

кірмейтін

адамдардың деңгейі, %

33,7

36,0

31,8


Еңбек нарығының негізгі индикаторлары

2016 жылғы 15 жас және одан жоғары жастағы жұмыс күшінің саны 345,6 мың адамға жетті. Жұмыс күшінің жалпы санында қала халқы 150,9 мың адамды (43,7%), әйелдер – 162,4 мың адамды (47%) құрады. Халық санындағы жұмыс күші үлесі - 66,6%-ды құрады.

Облысының экономикасында 328,5 мың адам жұмыспен қамтылды. Жұмыс күшінің санына жұмыспен қамту деңгейі 95,1%-ға жетті. Жұмыспен қамтылған халықтың арасындағы жалдамалы қызметкерлер саны 206,9 мың адамды немесе 63%-ды құрады, өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлер – 121,6 мың адамды немесе 37%. Жұмыспен қамтылғандардың жалпы санында ерлер 175,1 мың адамды немесе жартысынан көбі, әйелдер – 153,4 мың адамды (46,7%) құрады.

 

 

Жұмыс күші,

адам

Жұмыс

күшіне қатысу деңгейі ,

%

Жұмыспен қамтылған халық, адам

соның ішінде

Жұмыс

сыз халық,

адам

Жұмыс

сыздық деңгейі, %

Жастар жұмыс

сыз-дығының деңгейі, %

(15-24 жастағы

лар)

Жастар жұмыс

сыз-дығының деңгейі, %

(15-28 жастағы

лар)

Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар,

адам

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдар

дың

деңгейі, %

жалда

малы қызметкер

-лер

өз бетінше

жұмыспен

қамтылған

халық  

қызметкерлер

Қызылорда

облысы

345 623

66,6

328 551

206 904

121 647

17 072

4,9

5,5

4,8

173 594

33,4

Қызылорда қ.

121 171

64,8

115 342

102 767

12 575

5 829

4,8

4,5

5,4

65 750

35,2

Байқоңыр қ.

20 168

69,5

19 322

17 755

1 567

846

4,2

5,6

5,3

8 859

30,5

Арал

34 881

67,4

33 117

14 829

18 288

1 764

5,1

5,8

4,3

16 908

32,6

Жалағаш

17 585

68,3

16 674

8 480

8 194

911

5,2

6,2

4,5

8 158

31,7

Жаңақорған

34 428

64,4

32 691

13 622

19 069

1 737

5,0

4,8

3,8

19 045

35,6

Қазалы

36 308

69,3

34 475

15 923

18 552

1 833

5,0

6,7

5,1

16 070

30,7

Қармақшы

25 313

66,6

24 003

9 417

14 586

1 310

5,2

5,8

4,9

12 666

33,4

Сырдария

18 779

67,8

17 803

9 222

8 581

976

5,2

5,7

5,5

8 918

32,2

Шиелі

36 990

68,2

35 124

14 889

20 235

1 866

5,0

5,8

4,0

17 220

31,8


 Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2016 жылғы 3- тоқсанның  қорытындысымен  343,4 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 44,6 % құрады.

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері

 

Көрсеткіш атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж

2016 IІI тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

325,2

343,4

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

309,0

327,0

Жұмыссыздар

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,2

16,4

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

1,9

1,5

1,5

2,8

1,8

1,5

2,2

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,6

0,4

0,4

0,8

0,5

0,5

0,7

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

4,8

Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр.

Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі байқалады: 2009 жылдағы 6,6 %-дан 2016 жылдың ІІІ-тоқсанына  4,8 %-ға дейін.

 

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы

 

Көрсеткіш атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж

2016 IІI тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

19,5

34,4

19,4

19,6

23,2

22,1

70,3

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

22,7

44,8

6,7

6,9

10,2

10,3

43,4

Білім

13,1

47,6

44,5

44,6

16,8

16,8

53,8

Денсаулық сақтау

6,1

21,4

19,6

19,3

8,1

8,1

19,7

Басқа салалар 

15,7

6,0

9,8

9,6

41,7

42,7

8,7

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді.

 

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

 

Атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж      

2016 

IІI тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

325,2

343,4

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

46,0

47,8

49,1

48,5

48,0

43,2

68,9

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

308,9

327,0

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

121,8

121,8

109,5

109,8

88,9

110,6

122,0

Жұмыспен қамту деңгейі, %

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

95,0

95,2

Жұмыссыздар, мың адам

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,2

16,4

Жұмыссыздық деңгейі, %

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

4,8

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

132,7

132,2

147,4

149,7

152,3

158,9

155,0

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

54

52,2

50,9

51,5

52,0

48,9

45,1

 

 Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2016 жылғы 2- тоқсанның  қорытындысымен  340,7 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 44,5 % құрады.

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіш атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж

 

2016        II тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

327,6

340,7

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

311,1

323,7

Жұмыссыздар

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,4

17,0

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

1,9

1,5

1,5

2,8

1,8

1,8

6,7

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,6

0,4

0,4

0,8

0,5

0,5

2,1

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

5,0

Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр.

Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі байқалады: 2009 жылдағы 6,6 %-дан 2016 жылы  5,0 %-ға дейін.

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы

Көрсеткіш атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

 2014 ж

 

2015 ж 

 

2016       II тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

19,5

34,4

19,4

19,6

23,2

22,1

70,3

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

22,7

44,8

6,7

6,9

10,2

10,3

43,4

Білім

13,1

47,6

44,5

44,6

16,8

16,8

53,8

Денсаулық сақтау

6,1

21,4

19,6

19,3

8,1

8,1

19,7

Басқа салалар 

15,7

6,0

9,8

9,6

41,7

42,7

8,7

 

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді.

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

Атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж      

2016      II тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

325,2

340,7

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

46,0

47,8

49,1

48,5

48,0

43,2

44,5

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

308,9

323,7

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

121,8

121,8

109,5

109,8

88,9

110,6

121,2

Жұмыспен қамту деңгейі, %

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

95,0

95,0

Жұмыссыздар, мың адам

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,2

17,0

Жұмыссыздық деңгейі, %

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

5,0

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

132,7

132,2

147,4

149,7

152,3

158,9

172,7

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

54

52,2

50,9

51,5

52,0

48,9

55,5


Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2016 жылғы 1- тоқсанның  қорытындысымен  330,6 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 43,2 % құрады.

 

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері

 

Көрсеткіш атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж

 

   2016              I тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

327,6

330,6

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

311,1

314,2

Жұмыссыздар

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,4

16,4

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

1,9

1,5

1,5

2,8

1,8

1,8

7,5

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,6

0,4

0,4

0,8

0,5

0,5

2,3

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

5,0

Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр. Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі байқалады: 2009 жылдағы 6,6 %-дан 2016 жылы  5,0 %-ға дейін.

 

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы

Көрсеткіш атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

 2014 ж

 

2015 ж 

 

2016       I тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

19,5

34,4

19,4

19,6

23,2

22,1

70,3

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

22,7

44,8

6,7

6,9

10,2

10,3

43,4

Білім

13,1

47,6

44,5

44,6

16,8

16,8

53,8

Денсаулық сақтау

6,1

21,4

19,6

19,3

8,1

8,1

19,7

Басқа салалар 

15,7

6,0

9,8

9,6

41,7

42,7

8,7

 

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді.

 

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

Атауы

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж      

2016      I тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

325,2

330,6

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

46,0

47,8

49,1

48,5

48,0

43,2

43,2

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

308,9

314,2

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

121,8

121,8

109,5

109,8

88,9

110,6

113,7

Жұмыспен қамту деңгейі, %

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

95,0

95,1

Жұмыссыздар, мың адам

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,2

16,4

Жұмыссыздық деңгейі, %

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

5,0

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

132,7

132,2

147,4

149,7

152,3

158,9

162,7

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

54

52,2

50,9

51,5

52,0

48,9

56,8

 

 Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2015 жылдың  қорытындысы  325,2 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 43,2 % құрады.

 

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіш атауы

2009ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

325,2

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

308,9

Жұмыссыздар

 

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,2

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

1,6

1,9

1,5

1,5

2,8

1,8

1,6

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,5

0,6

0,4

0,4

0,8

0,5

0,5

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр.

Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі байқалады: 2009 жылдағы 6,6 %-дан 2015 жылы  5,0 %-ға дейін.

 

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы

Көрсеткіш атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

 2014 ж

 

2015 ж 

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

 

17,8

19,5

34,4

19,4

19,6

23,2

22,1

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

23,8

22,7

44,8

6,7

6,9

10,2

10,3

Білім

12,9

13,1

47,6

44,5

44,6

16,8

16,8

Денсаулық сақтау

6,0

6,1

21,4

19,6

19,3

8,1

8,1

Басқа салалар 

6,9

15,7

6,0

9,8

9,6

41,7

42,7

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді.

 

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

Атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж      

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

325,2

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

42,3

46,0

47,8

49,1

48,5

48,0

43,2

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

308,9

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

121,4

121,8

121,8

109,5

109,8

88,9

110,6

Жұмыспен қамту деңгейі, %

93,4

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

95,0

Жұмыссыздар, мың адам

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,2

Жұмыссыздық деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

135,0

132,7

132,2

147,4

149,7

152,3

158,9

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

57,7

54

52,2

50,9

51,5

52,0

48,9


Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2015 жылдың 3 тоқсанында 325,4 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 43,2 % құрады.

 

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіш атауы

2009ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж

4 тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

317,2

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

301,2

Жұмыссыздар

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,0

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

1,6

1,9

1,5

1,5

2,8

1,8

1,6

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,5

0,6

0,4

0,4

0,8

0,5

0,5

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

 

Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр.

Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі байқалады: 2009 жылдағы 6,6 %-дан 2015 жылдың  4 тоқсанына 5,0 %-ға дейін.

 

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы

Көрсеткіш атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

 

2014 ж

 

2015 ж 

4 тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

17,8

19,5

34,4

19,4

19,6

23,2

22,2

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

23,8

22,7

44,8

6,7

6,9

10,2

10,2

Білім

12,9

13,1

47,6

44,5

44,6

16,8

16,8

Денсаулық сақтау

6,0

6,1

21,4

19,6

19,3

8,1

8,1

Басқа салалар 

6,9

15,7

6,0

9,8

9,6

41,7

42,7

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді.

 

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

Атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж       4 тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

317,2

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

42,3

46,0

47,8

49,1

48,5

48,0

41,5

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

301,2

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

121,4

121,8

121,8

109,5

109,8

88,9

115,5

Жұмыспен қамту деңгейі, %

93,4

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

95,0

Жұмыссыздар, мың адам

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,0

Жұмыссыздық деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

135,0

132,7

132,2

147,4

149,7

152,3

167,3

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

57,7

54

52,2

50,9

51,5

52,0

58,5


 Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2015 жылдың 3 тоқсанында 325,4 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 43,2 % құрады.

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіш атауы

2009ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

 

2015 ж

3 тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

325,4

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

309,4

Жұмыссыздар

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,0

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

1,6

1,9

1,5

1,5

2,8

1,8

1,6

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,5

0,6

0,4

0,4

0,8

0,5

0,5

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

4,9

Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр.

Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі байқалады: 2009 жылдағы 6,6 %-дан 2015 жылдың  3 тоқсанына 4,9 %-ға дейін

 

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы

 

Көрсеткіш атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

 

2015 ж  3 тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

17,8

19,5

34,4

19,4

19,6

23,2

23,2

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

23,8

22,7

44,8

6,7

6,9

10,2

10,2

Білім

12,9

13,1

47,6

44,5

44,6

16,8

16,8

Денсаулық сақтау

6,0

6,1

21,4

19,6

19,3

8,1

8,1

Басқа салалар 

6,9

15,7

6,0

9,8

9,6

41,7

41,7

 

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді.

 

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

 

Атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж 3 тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

325,4

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

42,3

46,0

47,8

49,1

48,5

48,0

43,2

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

309,4

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

121,4

121,8

121,8

109,5

109,8

88,9

108,9

Жұмыспен қамту деңгейі, %

93,4

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

95,1

Жұмыссыздар, мың адам

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

16,0

Жұмыссыздық деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

4,9

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

135,0

132,7

132,2

147,4

149,7

152,3

154,4

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

57,7

54

52,2

50,9

51,5

52,0

56,8


Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2015 жылдың 2 тоқсанында 311,1 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 41,3 % құрады.

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері 

 

Көрсеткіш атауы

2009ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

 

2015 ж

2 тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

311,1

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

295,5

Жұмыссыздар

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

15,6

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

1,6

1,9

1,5

1,5

2,8

1,8

5,2

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,5

0,6

0,4

0,4

0,8

0,5

1,4

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр.

Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі байқалады: 2009 жылдағы 6,6 %-дан 2015 жылдың  тоқсанына 5,0 %-ға дейін

 

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы

 

Көрсеткіш атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

 

2015 ж  2 тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

17,8

19,5

34,4

19,4

19,6

23,2

23,2

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

23,8

22,7

44,8

6,7

6,9

10,2

10,2

Білім

12,9

13,1

47,6

44,5

44,6

16,8

16,8

Денсаулық сақтау

6,0

6,1

21,4

19,6

19,3

8,1

8,1

Басқа салалар 

6,9

15,7

6,0

9,8

9,6

41,7

41,7

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді.

 

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

 

Атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж 2 тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

311,1

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

42,3

46,0

47,8

49,1

48,5

48,0

41,3

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

295,5

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

121,4

121,8

121,8

109,5

109,8

88,9

104,6

Жұмыспен қамту деңгейі, %

93,4

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

95,0

Жұмыссыздар, мың адам

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

15,6

Жұмыссыздық деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

135,0

132,7

132,2

147,4

149,7

152,3

153,2

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

57,7

54

52,2

50,9

51,5

52,0

58,7


Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2015 жылдың 1 тоқсанында 367,7 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 48 % құрады.

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіш атауы

2009ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

 

2015 ж

1 тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

367,7

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

349,2

Жұмыссыздар

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

18,4

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

1,6

1,9

1,5

1,5

2,8

1,8

4,3

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,5

0,6

0,4

0,4

0,8

0,5

1,2

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр. 

Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейінің төмендеуі байқалады: 2009 жылдағы 6,6 %-дан 2015 жылдың І тоқсанына 5,0 %-ға дейін

 

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы

Көрсеткіш атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

 

   2015 ж  1 тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

17,8

19,5

34,4

19,4

19,6

19,7

19,7

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

23,8

22,7

44,8

6,7

6,9

7.0

7,0

Білім

12,9

13,1

47,6

44,5

44,6

46,6

46,6

Денсаулық сақтау

6,0

6,1

21,4

19,6

19,3

19,1

19,2

Басқа салалар 

6,9

15,7

6,0

9,8

9,6

7,6

7,5

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді. 

 

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

Атауы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

2015 ж 1 тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

327,6

367,7

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

42,3

46,0

47,8

49,1

48,5

48,0

48,5

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

311,1

349,2

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

121,4

121,8

121,8

109,5

109,8

88,9

118,4

Жұмыспен қамту деңгейі, %

93,4

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

95,0

Жұмыссыздар, мың адам

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

16,4

18,4

Жұмыссыздық деңгейі, %

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

5,0

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

135,0

132,7

132,2

147,4

149,7

152,3

145,9

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

57,7

54

52,2

50,9

51,5

52,0

51,5


Халықты жұмыспен қамту және халықтың өмір сүру деңгейі

Қызылорда облысындағы экономикалық белсенді халық саны 2014 жылдың 4 тоқсанында 354,7 мың адамды немесе халықтың жалпы санының 47,7 % құрады.

 

Қызылорда облысы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштері

 

Көрсеткіш атауы

2008ж.

2009ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

ІY  тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам, олардың ішінде: 

305,1

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

354,7

Экономикада жұмыспен қамтылғандар

283,9

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

346,4

Жұмыссыздар

21,2

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

18,3

Ресми түрде тіркелген жұмыссыздар саны, мың адам

2,5

1,6

1,9

1,5

1,5

2,8

4.9

Тіркелген жұмыссыздардың деңгейі, %

0,8

0,5

0,6

0,4

0,4

0,8

1.4

Ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейі, %

6,9

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

         

          Соңғы екі жылда халықты жұмыспен қамтудағы айтарлықтай даму ол жұмыссыздардың жалпы санының қысқаруы болып отыр.

          Жыл сайын ашық еңбек нарығындағы жұмыссыздар деңгейінің төмендеуі байқалады: 2008 жылдағы 6,9 %-дан 2014 жылдың ІY тоқсанына 5,0 %-ға дейін

 

Қызылорда облысы бойынша халықтың жұмыспен қамтылу құрылымы


Көрсеткіш атауы

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж

ІY  тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, барлығы %, оның ішінде

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Өнеркәсіп және құрылыста

17,3

17,8

19,5

34,4

19,4

19,6

19,7

Ауылшаруашылығы, аңшылық, орман шаруашылығы, балық аулау, балық өсіру

26,9

23,8

22,7

44,8

6,7

6,9

7.0

Білім

12,5

12,9

13,1

47,6

44,5

44,6

46,6

Денсаулық сақтау

5,8

6,0

6,1

21,4

19,6

19,3

19,1

Басқа салалар 

25,0

6,9

15,7

6,0

9,8

9,6

7,6

    

Облыстың еңбек нарығының негізгі мәселелері білікті жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс арасындағы құрылымдық теңгерімсіздік және тұрғындардың мақсатты топтарының жекелеген санаттарын жұмыспен қамту қиындығы (әйел адамдар, мүгедектер, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар, зейнеткерлік жастағы тұлғалар) болып қала береді. 

 

Экономикалық белсенді және енжар тұрғындар (15 жас және одан жоғары), мың адам

 

Атауы

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж

2013 ж

2014 ж ІY тоқсан

Экономикалық белсенді халық саны, мың адам

305,1

307,4

317,4

337,5

347,6

352,6

364.7

Экономикалық белсенділік деңгейі, %

44,9

42,3

46,0

47,8

49,1

48,5

47.7

Экономикада жұмыспен қамтылғандар, мың адам, оның ішінде:

283,9

287,0

298,7

318,9

329,1

334,4

346,4

Өздерін жұмыспен қамтамасыз етіп отырғандар

120,6

121,4

121,8

121,8

109,5

109,8

117,8

Жұмыспен қамту деңгейі, %

93,1

93,4

94,1

94,5

94,7

94,8

95,0

Жұмыссыздар, мың адам

21,2

20,4

18,7

18,6

18,5

18,3

18,3

Жұмыссыздық деңгейі, %

6,9

6,6

5,9

5,5

5,3

5,2

5,0

Экономикалық енжар тұрғындар, мың адам

130,2

135,0

132,7

132,2

147,4

149,7

375

Экономикалық енжарлық деңгейі, %

55,1

57,7

54

52,2

50,9

51,5

52.3

 

 

Құрылған күні: 30-03-2015 18:43
Жаңартылған күні: 29-04-2019 18:00

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика